NormShield

Cyber Risk ScoreCard - NormShield

img
NormShield  מצייד את הארגון במידע הנחוץ על מנת להתגונן מפני התקפות סייבר.
NormShield  מגביר את המודעות לסיכונים מגורמים צד שלישי.
NormShield מאפשר לארגונים לפקח על מצב הסיכון החיצוני שבהם הם עלולים להיות חשופים, ולבצע בדיקות אשר אינם פולשניות עבור הספקים של החברה, חברות בנות ורכישות עתידיות של חברות.
קל מאוד להבין את חלוקת הניקוד שכל נושא מקבל ובכלל, לזהות בקלות יתר את האתגר הקיים וטפל בו בהתאם.

יתרונות NormShield

Icon
הערכת סיכונים מיידית
סריקה מהירה וקבלת מידע תוך 60 שניות
Icon
בדיקת תאימות
NormShield מסווגת את ממצאיה אל תוך FISMA Cyber Security Framework Area and Maturity Level, NIST 800-37 Process Step
Icon
אפשרות סריקה פעילה
שלא כמו Scorecards אחרים, NormShield Cyber Risk Scorecard מציע אפשרות סריקה פעילה
Icon
עמידה בתקנים
בהתאם לתקני התעשייה (CTSA), CWRAF, CVE, CVSS, etc
Icon
המלצות לתיקון
מספק מידע מפורט על האופן שבו האקרים יכולים לנצל כל סיכון או להשפיע לרעה על מוניטין החברה, כמו גם מידע מפורט על איך להקטין את הסיכון
Icon
תמיכה בAPI

מפרט טכני

NormShield מאפשר לארגונים לפקח על מצב הסיכון החיצוני שבהם הם עלולים להיות חשופים , ולבצע בדיקות אשר אינם פולשניות עבור הספקים של החברה, חברות בנות ורכישות עתידיות של חברות.