IBM SPP

Next Generation data management - IBM SPP

img
הפתרון הינו הדור החדש לניהול המידע בארגון.
יבמ בעלת ידע בעולם הגנת המידע למעלה מ 30 שנה ובנתה את המערכת מתוך ראיית הצרכים החדשים של הלקוחות כדי שיוכלו להשתמש במידע המגובה לצרכים נוספים ולא רק שישמש כתעודת ביטוח בשעת הצורך.
פתרון מודרני להגנה על נתונים המספק התאוששות, שכפול, שמירה ושימוש חוזר כמעט מיידי עבור שרתי  VM, מסדי נתונים ויישומים בסביבות היברידיות.
שמירת נתונים בפתרון הינה חסכונית, התאמת נתונים ושחזור מאסון מושגת באמצעות טעינת נתונים הן לאחסון מקומי והן לאחסון אובייקטים מקומי או בענן .

פיצ'רים של המערכת - פתרון

Icon
ניהול קל ופשוט
Icon
גיבוי לדיסק מקומי ל 30 יום
ניתן להרחיב לכמה שיידרש ובקלות
Icon
גישה מהירה למידע ללא שחזור
Icon
גיבוי ארוך טווח לענן
Icon
שימוש חוזר של המידע המגובה לצרכים שונים (סביבות עבודה, דוחות וכו')
Icon
יכולת הפתרון לתת שרות DR של המידע בענן להפעלת השירותים מתוך הגיבוי.

מפרט טכני

הדור החדש לניהול המידע בארגון, שימוש במידע המגובה לצרכים נוספים ולא רק שימוש כתעודת ביטוח בשעת הצורך