Hysolate-test

Hysolate - פתרון ייעודי מאובטח לתחנות קצה

img
חברת שקט טכנולוגיות מספקת פתרון מתקדם להגנה מפני התקפות סייבר, ניטור ושליטה על זרימת המידע בארגון ומחוצה לו.
ברגע שמידע /מסמך עוזב את הרשת זה בלתי אפשרי לעקוב לאן הוא יגיע.
חוסר היכולת לשליטה וניטור על המידע/מסמך מובילה לפירצת מידע שלפעמים לוקח חודשים ואף יותר לזהות אותה !
איך תוכל למנוע אובדן מידע אם אין לארגון את היכולת לדעת מה קורה עם המידע/מסמכים שלכם ברגע שהוא יוצא מידך?

יתרונות Allure

Icon
זיהוי התקפות סייבר מהר יותר
התאמה לתקנות הגנת המידע ורגולציית GDPR
Icon
מניעת סיכונים מצד שלישי
ברגע שמידע \ מסמך עוזב את הרשת, בלתי אפשרי לעקוב לאן הוא יגיע
Icon
יכולת חקירה על זרימת המידע
חוסר היכולת לשליטה וניטור על מידע \ מסמך מובילה לפריצת מידע שלעתים לוקח חודשים ואף יותר לזהות אותה

מוכן לגלות את הסיכון לזליגת המידע שלך ?