DR והמשכיות עסקית

DR - מיפוי, אפיון, הקמה, ותחזוקה לאתר חלופי להמשכיות עסקית

img
המשכיות עסקית מתייחסת לפעילות שנדרש ארגון לבצע על מנת להבטיח שפונקציות עסקיות קריטיות תהיינה זמינות ללקוחות, ספקים, רגולטורים וגופים אחרים בעלי עניין בארגון.
פעילויות אלו כוללות מטלות יומיות כגון ניהול פרויקטים, מערכת גיבויים, בקרת שינויים, ותכנון עתידי. המשכיות עסקית אינה מתייחסת לפעולות ההצלה הראשוניות אלא להתכוננות והתארגנות להשגת יכולת התאוששות מהירה לאחר האסון. בשנים האחרונות, יותר ויותר ארגונים הבינו את חשיבותה, ומשקיעים בתכנון, גיבוש ותרגול BCP חשוב רגע, מה מחיר המידע והנתונים בארגון שלכם? אם תחשבו לעומק, תבינו שאין לכך מחיר, בייחוד כשמדובר במידע שהארגון נסמך עליו.
חומר שאבד ואינו מגובה אבד לנצח !
ארוע כזה עלול לגרום נזקים חמורים לארגון ובמקרים קיצוניים אף להפסקת פעילות. אנו בשקט טכנולוגיות, מציעים עבורכם – שירות DR בענן אשר יעניק לכם ראש שקט, ובטחון שהמידע שלכם שמור ובטוח. מערך התמיכה והשירות מותאם במיוחד לארגונים כמותכם אשר מעוניינים להתרכז בליבת העסק, ולהשאיר את עבודת התשתית וניהול המידע בידיים הבטוחות שלנו.
הורדת עלות הקמת חדר שרתים חדש ההתעסקות השוטפת בתחזוקת הציוד הן מבחינה חומרתית והן מבחינת תוכנתית ושמירתם בתנאים מיוחדים עולה לארגון כסף אך שווה זהב .
לסיכום
צריך להסתכל על ה-BCP מתוך שיקולי עלות-תועלת, כשלוקחים בחשבון הסתברות וסבירות האירוע, השפעתו על הארגון במונחי הנזק ועלויות צמצום האיום מול עלויות צמצום הנזק מהתממשותו. זה המקום לשלב אותנו חברת שקט טכנולוגיות ואת המומחים שלנו.

יתרונות DR בענן

Icon
הגנה מכל סוגי האסונות
כיוון שמדובר באתר DR אשר מתארח בחדר מחשב מהמתקדמים בישראל אשר מספק הגנה לכל מגוון האסונות לסוגיהם
Icon
גישה מכל מקום מכל מכשיר ומכל מערכת הפעלה
טאבלט, מחשב נייח או נייד ואפילו מכשיר טלפון נייד בעל חיבור אינטרנט
Icon
זמינות מידע גבוהה
חוות השרתים בהם המידע שלכם מאוחסן מגובות אף הן ומבוזרות על גבי מספר מדיות אחסון במיקומים גאוגרפיים שונים. בנוסף, חוות אלה מוגנות בפני שריפות הצפות נפילות מתח ומנהלות בקרת טמפרטורה
Icon
מהירות הורדה והעלאה עצמאית
קצב העלאה והורדה תלויים בקצב החיבור האינטרנטי

המשכיות עסקית ברמה הגבוהה ביותר

יכולת DRaaS מאפשרת המשכיות עסקית לארגון בעת כשל תשתיתי - חברת שקט טכנולוגיות תדאג שהארגון ימשיך לתת שרותים בכל עת ועיתוי.